Avrupa Kardiyoloji Derneği Koronavirüs Ve Kalp Hastaları İle İlgili Bilgi Verdi

Bu yazıda Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından halkın sorularına verilen cevaplar yer almaktadır. Aşağıda özellikle kalp hastaları tarafından en çok merak edilen soruların bilimsel cevapları bulunmaktadır. Burada anlatılanlar genel konular olup, kendi tedaviniz ile ilgili soruları doktorunuza yönlendirmelisiniz.

 

Önemli Bilgi: COVID-19 Kalp Krizi Belirtileri

 

 • Gittikçe kötüleşen göğüs ağrısı
 • Çarpıntı,
 •  Nefes darlığı
 •  Bayılma gibi belirtiler yaşadığınızda, hiç beklemeden derhal acil servisi arayın.

Soru 1: Kalp Hastasıyım. COVID-19 Hastalığına Yakalanmak Açısından Kalp Hastası Olmayan Birisine Göre Daha Mı Fazla Risk Altındayım?

Hayır. Enfeksiyona yakalanma konusunda herkes aynı şansa sahiptir. Fakat altta yatan kalp hastalığı olan bireylerin geçirebileceği COVID -19 enfeksiyonu diğer insanlara oranla çok daha şiddetli olabilir.

 

Bugüne kadar COVID-19 olan çoğu insanda boğaz ağrısı, öksürük, ateş de dahil olmak üzere hafif bir viral hastalık tablosu görüldü. Fakat hastaların % 5’inde göğüs enfeksiyonu ve pnömoni gelişebilir. Kalp hastalarının COVID-19 nedeni ile göğüs enfeksiyonu geçirme riskinin daha çok olup olmadığı kesin olarak kanıtlanmış değildir. Fakat kalp hastalarının grip de dahil olmak üzere bu tür enfeksiyonları daha ağır geçirmeleri olasıdır.

 

Soru 2: Şiddetli COVID-19 Semptomları Geliştirme Riski Kalp Hastalığı Olan Herkes İçin Aynı Mıdır?

Enfeksiyona yakalanma riski bütün bireylerde aynıdır.

 

Virüs, vücuda girdiğinde ilk hedef olarak akciğerlere zarar verir. Böylece kardiyovasküler sisteme 2 şekilde stres uygulayan bir tetikleme yapar.

 

 •  Bu etkilerin birincisi akciğerlerin enfekte olarak, kanda oksijen seviyesinin düşmesidir.
 •  İkincisi ise virüsün vücutta yarattığı iltihap etkisi ile kan basıncının da düşmesine sebep olmasıdır.
 • Böyle durumlarda kalp büyük organlara oksijen sağlamak için daha hızlı ve daha sert atmak zorunda kalır. COVID-19 Enfeksiyon riski altındaki grupta bulunan insanlar şunlardır:
 •  Organ nakli hastaları, kemoterapi ya da kapsamlı radyoterapi alan kanser hastaları bu duruma eşlik eden lösemi ya da kalp hastalığı bulunan lenfoma hastaları gibi bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, teorik açısından virüsün etkilerine yenik düşmeye daha yatkındır.
 •  Diğer yüksek risk grubundaki kişiler yaşlı ve zayıf insanlardır.
 •  Ayrıca kardiyovasküler hastalığı olan hamile kadınlar da risk grubu içinde yer alır.
 •  Kalp yetmezliği, dilate kardiyomiyopati, ileri artimojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi gibi kalp hastalığı bulunan kişiler, konjenital siyanotlij kalp hastaları en yüksek risk grubu sayılmaktadır.
 •  Obstrüktif hipertrofik kardiyomayopati formu olan hastalar da aynı yüksek risk kategorisinde yer alır.
 • Virüsün, kalp pili ve kardiyoverter defibrilatör gibi implant cihazlara yerleşerek enfekte ettiği ya da kalp kapağı hastalarında enfektif endokardite sebep olduğuna işaret eden herhangi bir bulgu bulunmuyor.

 

Soru 3: Brugada Sendromum Var Ne Yapmam Gerekir?

Brugada sendromu bulunan kişiler vücut ısısı 39 derece santigradı aştığında ölümcül artimilere karşı savunmasız kalırlar. Brugada sendromu olan hastanın ateşi çıkar çıkmaz parasetamol ve soğuk kompres yardımı ile düşürülmelidir.

 

Soru 4: Koronavirüs Kalp Krizi Ya Da Aritmi Gibi Problemlere Yol Açıyor Mu?

Virüsün enflamatuvar etkileri düşünülerek, viral enfeksiyonun koroner arterde aterosklerotik plakların ( yağ birikintileri) rüptürüne ve akut koroner sendromlara sebep olabileceği hakkında teorik riskler bulunmaktadır. Koronavirüs semptomları sırasında göğüs rahatsızlığı bulunan bireyler derhal sağlık danışmanlık ekibini aramalıdır.

 

Şiddetli sistemik inflamatuvar durumlar bazı insanlarda aritmileri şiddetlendirir ve hatta atriyel fibrilasyonu tetikleyici etkide bulunabilir. Virüs enfeksiyonunun sebep olduğu akut inflamasyon, hem kardiyak hem de böbrek fonksiyonlarını kötüleştirebilir. Fakat bu problemleri önlemek için yapılabilecek herhangi bir şey yoktur.

 

Bu nedenle kişisel uzaklaşma ya da daha iyisi kendi kendini izole etmek, sık sık el yıkamak gibi enfekte olmayı önleyici tavsiyelere kesinlikle riayet edilmelidir.

 

Soru 5: Diyabet Ve/Veya Hipertansiyonu Olan Kardiyak Hastaları Daha Yüksek Risk Altında Mıdır?

Hastalığın ortaya çıktığı Çin’den elde edilen veriler, hayatta kalanlar ve ciddi hastalık geliştirenler üzerinde önemli bir yüzdenin diyabet ya da hipertansiyon gibi yan hastalıklara sahip olduğu bilinmektedir. Bu durumun kesin nedeni açıklanmış değildir.

 

Hem hipertansiyon, hem de diyabet özellikle COVID-19 enfeksiyonu nedeni ile ölüm oranının en yüksek olduğu yaş grubunda genel popülasyonda zaten yaygındır.

 

Bu gözlemi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan yaygın ilaçlar olan anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör (A2RB/ARB) blokerlerinin kullanımına bağlayan bilimsel bir yayın bulunmaktadır. Fakat bu teorik bir bilgi olup, henüz kanıtlanmamıştır.

 

Avrupa Kardiyoloji Derneği, İngiliz Kardiyak Derneği ve Amerikan Kalp Derneği gibi büyük sağlık kuruluşları hipertansiyon ve diyabetli hastalara hastalık ilerlemesini izlerken, ilaçlarına devam etmelerini önlemektedirler.

 

Soru 6: COVID-19’un Miyokardit ve Perikardite Neden Olabileceği Raporları Vardır. Daha önce Miyokardit /Perikarditi Olanlar İkinci Kez Aynı Duruma Düşmeye Karşı Daha Mı Savunmasız Olur?

Geçmişte miyokardit ya da perikarditten şikayetçi kişinin COVID-19 ile aynı komplikasyonu geliştirme riski olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bugüne kadar COVID-19’dan sorumlu virüsün kalbi direk olarak etkilediğine dair herhangi bir kanıt yoktur. Bununla birlikte enfeksiyonun neden olduğu akut inflamatuar yanıt, kalp fonksiyonlarını kötüleştirebilir ve kalp yetmezliği olan hastalarda semptomları şiddetlendirebilir.

 

Soru 7: Kalp Hastalığı Olan Kişilerin COVID-19’dan Ölme Riski, Kalp Hastalığı Olmayanlardan Daha Mı Fazladır?

Şimdiye kadar ileri yaş ve kalp hastalıkları da dahil olmak üzere altta yatan olumsuz koşulların varlığı ölüm için risk faktörü olmuştur.

 

Bununla beraber çoğu hastanın, hatta altta yatan kalp hastalığı olan kişilerin dahi enfeksiyonları hafif geçirdiğini ve tamamen iyileştiğini de belirtmekte yarar vardır.

 

Soru 8: Enfekte Olunması Halinde Hastaneye Gidilmemesi Gerekiyor, Fakat Daha Önceden Kalp Hastalığı Bulunan Kişiler Tıbbi Yardım İçin Hastaneye Gitmeli Mi?

COVID-19 enfeksiyonu olduğundan şüpheleniliyorsa, hasta belirtilerinin evde başa çıkılabilir olup olmadığına karar vermelidir. Böyle durumlarda parasetamol içerek, ateşin düşürülmesi öneriliyor.

 

Fakat hasta evde bu belirtiler ile başa çıkamayacağını düşünüyorsa, özellikle nefes darlığı hissediyorsa vakit geçirmeden tıbbi yardım alınmalıdır.

 

Soru 9: Kalp Rahatsızlığı Olduğu İçin Hastalanma Riskinin Sınırlanması Konusunda Alınması Gereken Başka Önlemler Var Mı?

Ülkenin sağlık yetkililerinden gelen önerilere uyulmalıdır. Bu sorunun cevabı ülkenizde kaç vaka olduğuna bağlı olarak her ülkede değişebilir. Herkesin bireysel risk faktörünü azaltması gerekir. Kalp hastalığı olan bireylerin dikkat etmesi gereken noktalar şunlardır:

 

 •  Hasta olan insanlardan uzak durulmalıdır. Diğer insanlarla ise arasında ise 2 metre mesafe olmasına özen gösterilmelidir.
 • Eller en az 20 saniye süresince ılık su ve normal sabun ile yıkanmalıdır.
 •  Öksürürken ağza kağıt mendil kapatılmalıdır. Kağıt mendil ikinci kez kullanılmamalıdır.
 •  Hapşırırken burun da kapatılmalıdır.
 •  Elleri ile gözlere ve buruna dokunulmamalıdır.
 • Kapı tokmakları, tutacaklar, arabanın direksiyonu ya da ışık düğmeleri gibi sıklıkla dokunulan yüzeyler virüsü temizlemek için dezenfektan ile temizlenmelidir.

Soru 10: Virüse Yakalanmamak İçin Kendimizi İzole Etmeli Miyiz?

Kendi kendine izolasyon mümkün olduğunca evde kalmak ve başkaları ile temas etmemek demektir.

 

Genel olarak aşağıdaki öneriler doğrudur.

 

 •  Ateş 37.8 derece ya da daha üzerinde ise, öksürük ya da göğüs enfeksiyonu varsa hasta mutlaka kendi kendini izole etmelidir.
 • Semptomlar olmasa bile kalp hastası bireyler, hafif bir soğuk algınlığı yaşayan insanlardan uzak durmalıdır.
 • Özellikle kalp hastaları, bunun içine evden çalışmak da dahil olmak üzere, olabildiğince evden çıkmamalıdır.

Soru 11: Bu Yıl İçinde Grip Ve Pnömokok Aşısı Olanlar Virüsten Korunuyor Mu?

Hayır. Bu aşılar sadece grip ve pnömoniye karşı koruma sağlar. Bahse konu aşıların Koronavirüse karşı koruması yoktur.

 

Ortaya çıkan virüs çok yeni ve farklı olduğu için kendisine özel spesifik bir aşının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle araştırmacılar Koronavirüse karşı bir aşı geliştirmeye çalışıyorlar. Fakat bunun ne zaman olacağı oldukça belirsiz görünüyor.

 

Her ne kadar grip ve pnömokok aşıları COVID-19’a karşı etkili olmasa da kişisel sağlığın korunması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından özellikle solunum yolları hastalıkları olan kişilere önerilmektedir.

 

Soru 12: Virüsten Korunmak İçin Maske Takmalı Mıyım?

Özellikle öksürük ve ateş gibi belirtiler var ise ya da bu semptomlara sahip birisi ile aynı ortamda bulunuluyor ise maske takılması gereklidir.

 

Soru 13: Evcil Hayvandan Koronavirüs Bulaşışı Olabilir Mi?

Şu ana kadar olan hiçbir vakada evcil kedi ya da köpekten bulaşı olabileceğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

 

Soru 14: İnsanlar Bir Kereden Fazla Covıd-19 Olabilir Mi?

Yapılan bilimsel araştırmalar hastalığa bir kez yakalanıldıktan sonra bağışıklık geliştiğini gösteriyor. Bu nedenle ikinci kez yakalanmak mümkün görünmüyor. Grip ve soğuk algınlığı virüsü gibi virüslerin zaman içinde değişmesi nedeni ile birden fazla sefer virüse yakalanıldığı olaylar var. Ama COVID-19 için böyle bir durum olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

 

Soru 15: Kalp İlacımın Dozunu Değiştirmeli miyim?

Bu konuda herhangi bir problem yaşamadan kalp ilacı dozunu azaltmak ya da ilacı değiştirmek ciddi anlamda tehlikelidir. Böyle bir davranışta hastanın durumu daha da kötüleşebilir. Çünkü bu ilaçlar kalp yetmezliği, kalp krizi ya da inme oluşumunun engellenmesi açısından çok önemlidir.

 

Eğer tedavide doktor tarafından önerilmeyen herhangi bir değişiklik yapılırsa, bu durumda kalp rahatsızlığı alevlenebilir. Bu risk göze alınmamalıdır.

Medyada yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçların ( ACE inhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör Blokerlerinin) hem enfeksiyon riskini arttıracağı hem de Coronavirüs enfeksiyonunun şiddetini arttırabileceğini gösteren haberler bulunuyor. Bununla birlikte bu uyarının sağlam bilimsel bir temeli ya da onu destekleyen kanıtları yoktur. Bu nedenle tansiyon ilaçları doktorun önerdiği şekilde almaya devam edilmelidir.

Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatmayan ilaçlar kullanan hastaların da bu ilaçlarını kullanmaya devam etmeleri gereklidir. ( Söz gelimi kalp nakli sonrası kullanılan ilaçlar) Bu ilaçlar doktorun verdiği reçetedeki gibi kullanılmalıdır. Dozun azaltılması vücudun nakledilen kalbi reddeceği anlamına gelebilir. Böyle ciddi riskler alınmamalıdır.

Soru 16: Çok Endişeli Hissediyorum Daha İyi Hissetmek İçin Ne Yapabilirim ?

Bu dönem herkes için endişeli bir dönemdir. Belirsizliğin bu kadar yüksek olması her zaman endişeye yol açar. Kendinizi daha iyi hissetmeniz için aşağıdaki yöntemler önerilmektedir:

 • İyi, düzenli ve sağlıklı beslenin,
 •  Bol bol su için.
 • Egzersiz yapın.
 •  Sanal sosyalleşme ortamlarını kullanın. Arkadaşlarınızdan uzak kalmayın.
 • Yaratıcı faaliyetlerle ilgilenin (müzik dinlemek, resim yapmak vs.)
 •  Olumsuz söylem ve haberlerden uzak durun
 • Nefes egzersizleri yapın.

Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından en son bilimsel gelişmelere göre COVID-19 enfeksiyonu hakkında verilen güncel bilgiler bunlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Avatar Naşide dedi ki:

  👏

 2. Avatar Evin dedi ki:

  çok açıklayıcı ve başarılı bir yazı olmuş tebrik ederim 👍