Diyet & Zayıflama 1 Yazı Mevcut
    • Doğurma eylemini gerçekleştirmiş veya gerçekleştirme düzeyinde bulunan kişilere verilen isimdir. Anne kavramına toplumda çokça sıfat atfedilmiş anlamlar yüklenmiştir. Anne olacak kişi bir dizi hormonal ve fiziksel değişimle karşı karşıya...

      6 Aralık 2019 1 56