Doğu’nun Romalıları Asurlular

Mezopotamya tarihinde Doğu’nun Romalıları olarak adlandırılan Asurluların yaşadıkları yerler Mezopotamya bölgesinde, Büyük ve Küçük Zap ırmaklarının Dicle nehri ile birleştiği yerde ve Dicle nehrinin batı kıyısındadır. Bu ülkeye adını veren baş tanrı Asurdur. Asurlu tüccarlar Orta Anadolu gibi bölgelere ihtiyaç duyulan çeşitli ürünleri pazarlamışlardır. Pazarlanan bu ürünler Babil ülkesinden tekstil, Zağros Dağları’nın doğusundan kalay gibi ürünlerdi. Anadolu coğrafyası Asurlu tüccarlar vasıtası ile hem Mezopotamya’nın lüks tüketim ürünleri ile tanışıyor hem de tüccarların tuttuğu kayıtlar yoluyla yazının varlığından haberdar oluyordu.

Doğu’nun Romalıları yani Asurlular askeri karakterde bir devlet yapısına sahip idiler. Asur devleti ordusunu demir silahlarla donatırken tüm gücünü de ordusuna dayandırıyordu. Silahları yay, kalkan, ok, kılıç ve mızraktan oluşuyordu. Atların çektiği iki tekerlekli savaş arabaları ordularının vurucu gücünü teşkil ediyordu. Asur kralları ülkeyi tanrı adına yönetmekle görevliydi. Kral aynı zamanda tanrının baş rahibiydi. Asurlular kehanetlere inanırlar ve kahinleri vasıtası ile kurban edilen hayvanların iç organlarını, gezegenlerle yıldızların hareketlerini yorumlarlardı. Krallık genellikle babadan oğula geçmekle birlikte bazen diğer çocuklardan biri de kral olabiliyordu. Yeni Asur döneminin sarayları ve yönetime bakışı, tarihte Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere pek çok devlete örnek teşkil etmiştir.

Asur tarihi incelendiğinde yağma, yakıp yıkma ve katletmelerin son derece yaygın olduğu gözlemlenir. Asurlular kendilerine baş kaldıran ya da direnen tüm toplumları yendikten sonra halklarını katletmişlerdir. Katlettikleri toplumların önde gelen ailelerini ise başkentlerine sürgün olarak göndermişlerdir. Savaşlarda yendikleri toplumlara uyguladıkları acımasız ceza yöntemlerini yıllıklarında (anallar) kayıt altına almışlardır. Cezalandırma yöntemleri arasında sürgün etme, insanların derisini yüzme, kazığa oturtma gibi uygulamalar vardır. Acımasızlıkları sebebiyle pek çok modern araştırmacı Asurluları barbar olarak tanımlar.

Asur ülkesi çeşitli vilayetlerden müteşekkil idi. Asur devleti, uyguladığı korku politikası, sürgün yöntemleri ve topladığı ağır vergiler yüzünden sık sık kendisine bağımlı olan devletlerin isyanları ile karşılaşmıştır. Zaman zaman İskit ve Kimmer saldırılarına maruz kalan Asurlular, Babil ve Medlerin birleşerek MÖ612’de kendilerine saldırması sonucu tarih sahnesinden silinmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Doğu’nun Romalıları Asurlular için yorumda bulun

    Doğu’nun Romalıları Asurlular için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Doğu’nun Romalıları Asurlular için ilk yorumu yapabilirsin.