Sümerler Kimdir? Sümerlerin Tarihe Katkısı Nedir?

Sumerlerin Mezopotamya’ya MÖ 4.binyıl ortalarında geldikleri düşünülmektedir.
Mezopotamya’ya Orta Asya ve Doğu’dan geldikleri hususunda çeşitli görüşler vardır.
Fırat ve Dicle nehirleri arasında yüksek bir kültür oluşturmuşlardır.
Su kanalları inşa etmişler ve çivi yazısını kullanmışlardır.
Yazılı belgeler meydana getirmişler ve bu belgelerde ekonomik ve dini konulara yer vermişlerdir.
Zigguratlar inşa etmişler, bu yapıları hem okul, hem tapınak ,hem de rasathane olarak kullanmışlardır.
Gılgamış destanı Sumerlere aittir.
Bu destanda yaradılış ve Tufan’la ilgili bilgiler vermişlerdir.
Çeşitli alanlarda çalışmalar yapmışlardır. Bunlardan bazıları matematik, büyü, fal, yazı, dil, tıp, mitoloji ve astronomidir.
Mezopotamya bölgesinde pek çok şehir devleti kurmuşlardır.
Sumerlerde ilkel sosyalizm anlayışı vardır. Bu anlayış gücünü tanrıdan alır.
Bu sebepten Sumerlerdeki  sosyalizm anlayışına mabet sosyalizmi ya da teokratik sosyalizm de denir.
İlkel sosyalizm anlayışında vatandaş avladığı hayvanları, yetiştirdiği ürünleri, hayvanlardan elde ettiği et ve süt ürünlerini mabede teslim etmek zorunda idi.
Mabet görevlileri toplanan ürünleri her ailenin ihtiyacına göre taksim ederdi.
İhtiyaç fazlası ürünler ise Sumer topraklarında bulunmayan malzemenin dışarıdan alınmasında kullanılıyordu.
Sumerler mabede gelen ürünleri resim yolu ile kayıt altına alırlardı.
Sumerlerin mabede gelen ürünleri kayıt altına almak zorunda kalmaları yazıyı keşiflerine öncülük etmiştir.
Zaman içerisinde nüfus ve ürün çeşitlerinin artmasıyla karışıklıklar oluşmaya başladı.
Bu karışıklıklar yeni yazı teknikleri geliştirmelerini zorunlu hale getirdi.
Sumerler bu durum karşısında resim yerine şekil ve çizgileri kullanmaya başladılar.
Tarihçiler Sumerlerin geliştirdiği bu yazıya, çiviye benzettikleri için çivi yazısı adını verdiler.
Bu yazı zaman içerisinde etkileşimler sonucu bütün Ön Asya memleketlerine yayıldı.
Sumerlerin tarih sahnesinden çekilmeleri ise Sami kökenli Akkadların hakimiyetine girmeleri sonucu gerçekleşti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Sümerler Kimdir? Sümerlerin Tarihe Katkısı Nedir? için yorumda bulun

    Sümerler Kimdir? Sümerlerin Tarihe Katkısı Nedir? için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Sümerler Kimdir? Sümerlerin Tarihe Katkısı Nedir? için ilk yorumu yapabilirsin.