Tarih 8 Yazı Mevcut
 • Mısır’da alim olarak adlandırabilecek insanların çoğu ruhban sınıfındandı. Halkın hurafelere rağbet göstermesi işlerine gelse de bilime de katkıda bulunurlardı. Bu nedenle Mısır’ın en eski dönemlerinde bile matematik gelişmiştir. İnsanlar...

  29 Haziran 2020 0 7
 • Eski Doğu’nun medeniyet merkezlerinden biri olan Mısır, Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alır. Eski Mısır uygarlığı için ortasından geçen Nil nehri yaşamsal önem taşır. Heredotos şöyle der.” Mısır Nil’in bir armağanıdır” Nil nehri, Mısır’ın topraklarının dünyanın en verimli yerleri olmasını...

  29 Haziran 2020 0 7
 • İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından bir gün sonra yapılan seçimle Cumhurbaşkanı seçilmişti. Atatürk hayattayken başvekillikten el çektirilmiş olması nedeniyle, kendisinin Cumhurbaşkanı olması tartışmalı bir konu olmuştu. İki ismin...

  29 Haziran 2020 0 6
 • Dörtlü Çete, Çin Halk Cumhuriyeti’nde Kültür Devrimi’yle öne çıkan ve Çin hükümetinde üst düzey mevkilere yükselen yöneticilerdir. Mao’nun eşi Jiang Qing ve üç yakın müttefiki Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan...

  6 Haziran 2020 0 14
 • Yakın zamana kadar Güney Amerika’nın popüler liderlerinden biriydi. Ancak uzun iktidarının ardından otoriterleşmekle suçlandı. Protesto gösterilerinin ardından önce Meksika’ya daha sonra Arjantin’e gitmek zorunda kaldı. Morales’in ilticası iki ülke...

  6 Haziran 2020 1 9
 • 5 Haziran Dünya Çevre Günü dünya çapında değişik etkinliklerle kutlanıyor. İlk olarak Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında gündeme gelmiştir. İsveç’te toplamda 133 ülkenin katılmasıyla bir araya gelinmiş, oy birliği ile...

  5 Haziran 2020 0 13
 • Sumerlerin Mezopotamya’ya MÖ 4.binyıl ortalarında geldikleri düşünülmektedir. Mezopotamya’ya Orta Asya ve Doğu’dan geldikleri hususunda çeşitli görüşler vardır. Fırat ve Dicle nehirleri arasında yüksek bir kültür oluşturmuşlardır. Su kanalları inşa etmişler ve çivi yazısını kullanmışlardır. Yazılı...

  1 Mayıs 2020 1 21
 • Mezopotamya tarihinde Doğu’nun Romalıları olarak adlandırılan Asurluların yaşadıkları yerler Mezopotamya bölgesinde, Büyük ve Küçük Zap ırmaklarının Dicle nehri ile birleştiği yerde ve Dicle nehrinin batı kıyısındadır. Bu ülkeye adını veren baş tanrı Asur’dur. Asurlu tüccarlar Orta Anadolu gibi bölgelere ihtiyaç duyulan çeşitli ürünleri pazarlamışlardır....

  30 Nisan 2020 2 21